Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
** [[Sắt từ]]
** [[Từ điện trở]]
** [[Từ điện trở khổng lồ]]
** [[Spintronics]] (sơ khai)
** [[Công nghệ nguội nhanh]] (sơ khai)