Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

không có tóm lược sửa đổi
(Thế nào gọi là tràn báo chính thức? Lịch sử thì phải trích sách đàng hoàng, có căn cứ. Đưa link fb ra vì bài viết quá dài không thể đem copy chứng minh vào đây được. Bài viết trên fb đều là trích sách, có căn cứ nên có thể đưa vào thay cho việc dẫn lại các sách đó ra đây. Hơn nữa còn có thể tự lên mạng mà tra. Thuyết nào viết là "Tương Lam kỳ"? Làm ơn dẫn bằng chứng ra đây.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[File:《孝恭仁皇后朝服像》局部.jpg|thumb|trái|220px|Hiếu Cung Hoàng hậu Ô Nhã thị]]
 
Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu sinh ngày [[19 tháng 3]] (âm lịch), xuất thân từ dòng họ [[Ô Nhã thị]] (乌雅氏), lại có thuyết gọi '''Ngô Nhã thị''' (吴雅氏), thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát Kỳ|Chính Hoàng kỳ]]. Tuy nhiên, gia tộc bà nguyên thuộc [[Bao y]] Chính Hoàng kỳ, sau được nâng thành Mãn Châu Chính Hoàng kỳ.<ref>[1]</ref>
 
Tằng tổ phụ [[Ngạch Bách Căn]] (额柏根), thế cư [[Cáp Đạt]], lại có chỗ nói thế cư [[Diệp Hách]], buổi đầu quốc sơ thì quy thuận. Tổ phụ [[Ngạch Tham]] (额参), là con trưởng của Ngạch Bách Căn, buổi đầu phò tá [[Thanh Thái Tông]] Hoàng Thái Cực, làm chức ''Thiện Phòng Tổng lĩnh'' (膳房总管)<ref>八旗通志?正黄旗满洲世职大臣卷: 额参,满洲正黄旗人,姓吴雅氏,世居叶赫地方,初任布达衣大(即膳房总管),累擢至内大臣(正一品)。</ref>, này vốn là ''Nội vụ phủ bao y'' (內務府包衣), Thượng tam kỳ Bao y khi đó được gọi như vậy. Về sau ông lập được công danh, chinh chiến [[Triều Tiên]], lại đến [[Sơn Đông]], [[Tế Nam]], công lao hiển hách nên dần thăng ''Nhất đẳng Đô úy'', kiêm nhậm ''Tá lĩnh'', thụ [[Nam tước]] tước vị. Phụ thân của bà là [[Uy Vũ]] (威武), lại có tên khác ''Ngụy Vũ'' (魏武), là trưởng tử của Ngạch Tham, đương thời nhậm chức vụ [Hộ quân Tham lĩnh; 護軍參領], hàm ''Chính tam phẩm''. Em trai bà tên là [[Bác Khải]] (博启), được giữ chức [[Tán trật đại thần]], hàm ''Tòng nhị phẩm.''
19

lần sửa đổi