Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
[https://www.facebook.com/506574306470286/posts/673932239734491/ [1]]{{tham khảo}}
{{tham khảo}}
 
*Hummel, Arthur William, ed. ''Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912).'' 2 vols. Washington: United States Government Printing Office, 1943.
19

lần sửa đổi