Khác biệt giữa các bản “Mễ Tư Hàn”

Trang mới: “Mễ Tư Hàn (chữ hán: 米思翰; chữ Mãn: ᠮᡳᠰᡥᠠᠨ; 1633-1675), ông là đại thần dưới thời Khang Hi đế của triều đại nhà T…”
(Trang mới: “Mễ Tư Hàn (chữ hán: 米思翰; chữ Mãn: ᠮᡳᠰᡥᠠᠨ; 1633-1675), ông là đại thần dưới thời Khang Hi đế của triều đại nhà T…”)
(Không có sự khác biệt)
51

lần sửa đổi