Khác biệt giữa các bản “Lâm Tắc Từ”

 
== Cuộc đời và sự nghiệp ==
Ông sinh năm 1785, tại [[Phúc Châu]], tỉnh [[Phúc Kiến]], là một người có chí khí và tâm huyết với đất nước, chuyên tâm học hành và đã đỗ Tiến sĩ dưới triều Thanh. Lâm Tắc Từ lúc 48 tuổi giữ chức Tuần phủ Giang Tô. Năm 1838, ông được bổ nhiệm làm Tổng đốc Lưỡng Quảng, được cử làm Khâm sai đại thần chỉ huy việc cấm [[thuốc phiện]] ở [[Quảng Châu]].
 
Ông ta là người tài đức kiêm toàn, ngôn hành xứng với chức vụ, thanh liêm chính trực. Ông rất lưu tâm đến thời cuộc, ''“mắt thấy [[nha phiến]] vô cùng độc hại, tâm lòng như sôi sục”''. Trong thời gian giữ chức Tuần phủ Giang Tô [1832-1833] đã tối thiểu hai lần dâng tấu đề cập đến họa nha phiến, ''“đối với cái hại cho quốc kế dân sinh, lửa giận khiến tóc muốn dựng đứng lên”'', ''“Nha phiến nếu không cấm tuyệt, thì nước mỗi ngày một nghèo, dân mỗi ngày một yếu; chỉ hơn chục năm sau, trung nguyên không còn quân mạnh có thể ngự địch, không có bạc nén để lo quân lương”''. Ông hết sức ủng hộ việc mạnh tay cấm [[thuốc phiện]]. Ông lập luận cái hại của nha phiến quá sâu, phép thường không thể ngăn chặn được, dùng [[tử hình]] cấm thuốc phiện chính hợp với đạo lý ''“trị tội chết một kẻ để người khác không còn phải chết thêm”''.
 
=== Đốt thuốc phiện ===