Khác biệt giữa các bản “Lý Vinh Bảo”

không có tóm lược sửa đổi
Minh Hưng
 
Tương Dũng Hầu Minh Lượng (1736-1822), lấy con gái thứ 4 của Lý Thân VươnVương
 
Minh Anh
-Bát tử: tham tướng Phó Khiêm
 
cháu gái lấy bối lặc [[Vĩnh Dung]], con trai thứ 6 của [[Càn Long|Càn Long Đế]]
 
-Cửu tử [[Phó Hằng|phó hằng]] (1720-1770), lấy Diệp Hách Na Lạp thị, con gái của thị lang Vĩnh Thụ
 
Vân Kỵ Uý Phúc Linh An, lấy đích nữ của Du Quận Vương Hoằng khánh
Nhất Đẳng Trung Dũng Công Phúc Long An (1746-1784), lấy Hoà Thạc Hoà Gia công chúa con -gái thứ 4 của Càn Long Đế
 
Cháu gái Phú Sát Thị lấy Thành Thân Vương [[Vĩnh Tinh]] làm đích phúc tấn (1752-? )
 
Gia Dũng Trung Nhuệ Công, sau được truy tặng Gia Dũng Quận Vương [[Phúc Khang An]] (1753-1796)
 
Cháu gái Phú Sát Thị lấy Duệ Thân Vương Thuần Dĩnh làm đích phúc tấn
 
Nhất Đẳng Hầu [[Phúc Trường An]] (1760-1817)
 
-Con gái: [[Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu|Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu]] (1712-1748), nguyên phối với [[Càn Long|Càn Long Đế]]
 
Cháu ngoại gái [[Cố Luân Hòa Kính công chúa|Cố Luân Hoà Kính công chúa]]
 
Cháu ngoại trai Đoan Tuệ Hoàng Thái tử [[Vĩnh Liễn]]
 
Cháu ngoại trai Triết Thân Vương [[Vĩnh Tông]]
 
-Con gái: Phú Sát Thị, đích phúc tấn của tôn thất Tát Lạt Thiện
51

lần sửa đổi