Khác biệt giữa các bản “Minh Thụy”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thân Thế ==
ông xuất thân thuộc đại gia tộc Sa Tế [[Phú Sát thị]] thuộc [[Bát kỳ|Mãn Châu Tương Hoàng kỳ]]. Tiên tổ của Minh Thuỵ là Vượng Cát Nỗ (旺吉努), từng dấy binh tùy tùng cho [[Thanh Thái Tổ]] Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lập được quân công. Cao tổ phụ Cáp Thập Truân (哈什屯) làm Đại thần Nghị chính triều [[Thuận Trị Đế]], Tằng tổ phụ của là [[Mễ Tư Hàn]] (米思翰), dưới thời [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi làm đến [[Thượng thư]] [[bộ Hộ]], Nghị chính đại thần. Tổ phụ là Sát Cáp Nhĩ tổng quản [[Lý Vinh Bảo]] (李荣保), con trai thứ tư của Mễ Tư Hàn, thê tử là Giác La thị. Phụ thân của ông là Phó Văn, đồng thời ông là cháu của Đại Học Sĩ Phó Hằng và Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu.
 
phụ thân của ông là Phó Văn, đồng thời ông là cháu của Đại Học Sĩ Phó Hằng và Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu.
 
== Quan Lộ ==
51

lần sửa đổi