Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quốc bảo Triều Tiên”

.
(.)
(.)
{{No footnotes|date=August 2014}}
{{Infobox Korean name
|img=Myogilsang-naegeumgang.jpg
|caption=Tượng phật Myogilsang trên đỉnh [[Kumgangsan|Mt. Kumgang]], quốc bảo số 102 của Triều Tiên
|context=north
|hangul={{linktext|국보}}
|hanja={{linktext|國寶}}
|rr=Gukbo
|mr=Kukpo
}}
Quốc bảo Triều Tiên (국보; 國寶 : ''gugbo'') là các đồ tạo tác, khu vực hay công trình được chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên công nhận vì giá trị nghệ thuật, văn hóa và lịch sử nổi bật đối với đất nước.
 
318

lần sửa đổi