Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quốc bảo Triều Tiên”

.
(.)
(.)
{{No footnotes|date=August 2014}}
{{Infobox Korean name
|img=Myogilsang-naegeumgang.jpg
 
== Danh sách quốc bảo ==
[[:ko:조선민주주의인민공화국의_국보_(제1호_~_제100호)|Từ 1 đến 100]]
 
[[:ko:조선민주주의인민공화국의_국보_(제101호_~_제200호)|Từ 101 đến 193]]
 
== Tham khảo ==
318

lần sửa đổi