Khác biệt giữa các bản “Lý Quang Địa”

Năm Khang Hi thứ 20 (1681), ông cùng với Thi Lang thu hồi Đài Loan.
 
Năm Khang Hi thứ 37(1698), ông theo Khang Hi đến Thịnh Kinh tế tổ. ông được Khang Hi chọn làm thầy dạy tam a ca Dận Chỉ
 
Năm Khang Hi thứ 40 (1701), ông bị Lý Quang Địa vạch tội nhận hối lộ.
51

lần sửa đổi