Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

(→‎Lịch sử: Từ Sơn và Tiên Du mới là 2 đơn vị hành chính đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới)
 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Gia Bình: xã Xuân Lai còn lại 1.084,35 ha diện tích tự nhiên và 8.251 nhân khẩu; xã Đại Bái còn lại 627,46 ha diện tích tự nhiên và 8.665 nhân khẩu; xã Đông Cứu còn lại 666,28 ha diện tích tự nhiên và 7.301 nhân khẩu; thị trấn Gia Bình có 436,39 ha diện tích tự nhiên và 7.672 nhân khẩu.
 
Từ đó, huyện Gia Bình có 1 thị trấn và 13 xã như ngày nay.
 
== Hành chính ==