Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

không có tóm lược sửa đổi
: {{tick2}} Đã sửa. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 09:39, ngày 4 tháng 9 năm 2019 (UTC)
==Phiên bản bài Hôn nhân đồng giới bị xóa hàng loạt nội dung quan trọng==
KínhTại bài [[Hôn nhân đồng giới]], kính đề nghị Bảo quản viên quay lại phiên bản ngày 02/08/2019 của Tuanminh01 do Tài khoản Karachen (Tài khoản rối của Mig29VN) và King of Xavier đã xóa hàng loạt các nội dung có nguồn quan trọng. Trong đó là những nội dung cho toàn bộ kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học lớn nhất trên thế giới. Tôi là một thành viên lâu năm có đóng góp chính cho nội dung bài viết này nên nắm rõ. Sau đây là liệt kê một số hồi sửa xóa bỏ hàng loạt thông tin của 2 Thành viên này:
 
Tôi đã nêu ra một số ví dụ về các nội dung lớn, thậm chí nhiều mục lớn đã bị xóa bỏ hàng loạt tại mục Thảo luận của bài viết.
 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4n_nh%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%93ng_gi%E1%BB%9Bi&type=revision&diff=54752900&oldid=54751870
 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4n_nh%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%93ng_gi%E1%BB%9Bi&type=revision&diff=54751778&oldid=54751757
 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4n_nh%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%93ng_gi%E1%BB%9Bi&type=revision&diff=54753723&oldid=54752916
 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4n_nh%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%93ng_gi%E1%BB%9Bi&type=revision&diff=54749806&oldid=54749784
 
[[Thành viên:Phucuongdt|Phucuongdt]] ([[Thảo luận Thành viên:Phucuongdt|thảo luận]]) 01:55, ngày 5 tháng 9 năm 2019 (UTC)
389

lần sửa đổi