Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ôn Châu”

→‎Các đơn vị hành chính: Sửa lại số đơn vị hành chính tính đến tháng 9/2019
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Các đơn vị hành chính: Sửa lại số đơn vị hành chính tính đến tháng 9/2019)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Các đơn vị hành chính ==
Thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) Ôn Châu bao gồm 34 quận (''khu''), 23 thị xã (''huyện cấp thị'') và 65 huyện.
* Quận [[Lộc Thành, Ôn Châu|Lộc Thành]] (鹿城区)
* Quận [[Long Loan]] (龙湾区)
* Huyện [[Bình Dương, Ôn Châu|Bình Dương]] (平阳县)
* Huyện [[Thương Nam, Ôn Châu|Thương Nam]] (苍南县)
* HuyệnQuận [[Động Đầu]] (洞头)
* Huyện [[Văn Thành, Ôn Châu|Văn Thành]] (文成县)
* Huyện [[Thái Thuận]] (泰顺县)
Người dùng vô danh