Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quốc bảo Triều Tiên”

.
(AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:23.2282727 using AWB)
(.)
 
== Danh sách quốc bảo ==
[[:ko:조선민주주의인민공화국의 국보 (제1호 ~ 제100호)|Từ 1 đến 100]]
 
* [[:ko:조선민주주의인민공화국의 국보 (제101호제1호 ~ 제200호제100호)|Từ 1011 đến 193100]]
* [[:ko:조선민주주의인민공화국의 국보 (제1호제101호 ~ 제100호제200호)|Từ 1101 đến 100193]]
 
== Tham khảo ==
318

lần sửa đổi