Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Phan Văn Việt]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Dương Quốc Trung]]
*Phó Tổng Cụccục Trưởngtrưởng: [[ Thiếu Tướngtướng]] [[Nguyễn Minh DũngTân]]
*Phó Tổng Cục Trưởng:[[ Thiếu Tướng| Thiếu tướng]] [[ Lê Minh Dũng]]
*Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Chí Thành]]
*Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Phan Sỹ Minh]]