Khác biệt giữa các bản “24 giờ”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Khái quát ==
Định dạng 24 giờ được viết theo mẫu: HH:MM:SS (chẳng hạn như '''14:02:13'''). HH là số [[giờ]] đã trôi qua kể từ nửa đêm, gồm các số từ [[00~23]]. MM là số [[phút]] đã trôi qua trong một giờ, có giá trị từ [[00~59]]. SS là số [[giây]] đã trôi qua trong 1 phút, gồm các giá trị từ [[00~59]].
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh