Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tây (định hướng)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Huyện [[Sơn Tây, Quảng Ngãi|Sơn Tây]], tỉnh [[Quảng Ngãi]]
* Xã [[Sơn Tây, Hương Sơn|Sơn Tây]], huyện [[Hương Sơn]], tỉnh [[Hà Tĩnh]]
* [[Sơn Tây (tỉnh Việt Nam)|Tỉnh Sơn Tây]] ([[nhà Nguyễn]]) hay thừa tuyên (tức là trấn) Sơn Tây dưới triều [[nhà Hậu Lê]], thủ phủ là [[thành cổ Sơn Tây|thành Sơn Tây]] thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày nay.
 
===Trung Quốc===