Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phòng Quản lý Kinh tế
* Phòng Pháp chế
* Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng
*'''Bộ Tham mưu'''
** Tham mưu trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Lê Đức Thái]]