Khác biệt giữa các bản “Ung Chính”

không có tóm lược sửa đổi
| cha = [[Thanh Thánh Tổ]]
| mẹ = [[Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu]]
| sinh = {{ngày sinh|1678|12|13}} Vĩnh Hòa Cung, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
| mất = {{ngày mất và tuổi|1735|10|8|1678|12|13}}
|nơi mất = [[Cố Cung (Bắc Kinh)|Tử Cấm Thành]], [[Bắc Kinh]], [[Đại Thanh]]
51

lần sửa đổi