Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
n
Đã khóa “Tập hợp (toán học)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC)))
n (Đã khóa “Tập hợp (toán học)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC))))