Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
| tên bản địa =
| khẩu hiệu = The Road to Success!
| logo = [[File:LOGOLogo DHKTDHKT200x200.pngjpg|thumb|LOGOLogo DHKTDHKT200x200]]
| viết tắt = UEB
| tên tiếng Anh = University of Economics and Business
8

lần sửa đổi