Khác biệt giữa các bản “Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”

(→‎Nút giao thông: Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
+ IC04: Nút giao An Lão (QL10)
 
+ IC05: Nút giao ĐườngDương Tỉnh 353Kinh (ĐT353, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng)
 
+ IC06: Nút giao Tân Vũ (Đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện)
+ IC07: Nút giao Bạch Đằng (Cầu Bạch Đằng)
 
+ IC08: Nút giao Đình Vũ (ĐT356)
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh