Khác biệt giữa các bản “Shiki 38 (súng trường)”

n
n
* {{flag|Hoa Kỳ}}: Thu từ quân Nhật và sửa lại để thích hợp sử dụng trong quân đội Hoa Kỳ trên [[chiến tranh Thái Bình Dương|Mặt trận Thái Bình Dương]]
* {{flag|Việt Nam Dân chủ Cộng hòa}}: Mua từ quân đội Đế quốc Nhật tại Đông Dương trong thời Nam Bộ kháng chiến và sử dụng nó để chống lại Thực dân Pháp và bề lũ tay sai thân Thực dân Pháp và tịch thu toàn bộ từ quân đội Nhật Bản tại Đông Dương và sử dụng trong [[Chiến tranh Đông Dương]] và [[Chiến tranh Việt Nam]] với số lượng hạn chế và sửa lại để thích hợp sử dụng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trên toàn Nam Bắc Việt Nam để chống lại bọn Thực dân Pháp và Thực dân Anh và Đế Quốc Mỹ và lũ bọn Ngụy quyền Đồng minh của Đế Quốc Mỹ và diệt bọn ác ôn Việt gian đó là Ngụy quyền Chính quyền Sài Gòn - Việt Nam Cộng hòa.
* {{flag|Cộng hòa Miền Nam Việt Nam}} ThuMua toàn bộ của quân đội Đế quốc Nhật Bản để sử dụng trong thời Nam Bộ Kháng Chiến. Tịch thu từ quân đội Nhật bản và sử dụng trong [[Chiến tranh Đông Dương]] và [[Chiến tranh Việt Nam]] với số lượng hạn chế
 
== Tham khảo ==