Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1648 mùa thu, chúa [[Nguyễn Phúc Tần]] mới nối ngôi chúa, cho rằng [[Quảng Bình]] thủy doanh tham tướng [[Nguyễn Triều Văn]] vốn hèn nhát, bèn triệu về dùng Tráng lên thay. Sau khi đến nơi, Tráng sửa khí giới, dạy sĩ tốt, việc phòng bị ngoài biên càng được nghiêm mật.
 
Năm 15961656 mùa hạ, Tráng theo tiết chế [[Nguyễn Hữu Tiến]] đem quân lấy [[Nghệ An]], cùng Phó tướng [[Nguyễn Cửu Kiều]] đem chu sư đánh nhau với thủy quân giặc.
 
Năm 1606, mùa đông, Tráng được thăng Cựu doanh trấn thủ.