Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1656 mùa hạ, Tráng theo tiết chế [[Nguyễn Hữu Tiến]] đem quân lấy [[Nghệ An]], cùng Phó tướng [[Nguyễn Cửu Kiều]] đem chu sư đánh nhau với thủy quân giặc.
 
Năm 16061660, mùa đông, Tráng được thăng Cựu doanh trấn thủ.
 
Năm 1687 mùa hạ, [[Nguyễn Phúc Thái]] nối ngôi chúa, thăng Chưởng doanh quận công. Năm ấy Tráng mất.