Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
link đến đơn vị hành chính
| hình = Ngoc Dong.jpg
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = Ngọc Động, xã [[Hoàng Đông (xã)|Hoàng Đông]].
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 20.625808
32

lần sửa đổi