Khác biệt giữa các bản “Điện li”

(Muối axit hầu hết đều tan.)
Vd:
 
* Axit yếu: [[Axit sulfuric|H<sub>2</sub>S]], [[Axit sulfurơ|H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]], [[Axit phosphoric|H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>]], [[Axit axetic|CH<sub>3</sub>COOH]]...
 
* Bazơ không tan trong nước: [[Đồng(II) hiđroxit|Cu(OH)<sub>2</sub>]], Fe(OH)<sub>3,</sub>...
 
* Muối: [[Đồng(I) clorua|CuCl]], HgCl<sub>2</sub>, [[Bạc clorua|AgCl]]...
 
== Sự điện li do nhiệt độ ==
Thông thường, các chất ion liên kết với nhau bằng [[Lực tĩnh điện|lực hút tĩnh điện]]. Khi các chất này nhận được một [[Nhiệt|nhiệt lượng]] đủ lớn, [[động năng]] của các ion sẽ tăng chóng mặt và đủ mạnh để phá vỡ liên kết tĩnh điện, sau đó phân li ra [[môi trường]]. Chất ion nóng chảy hay bay hơi chính là các ion tự do di chuyển xung quanh nhau.
 
== Tham khảo ==