Khác biệt giữa các bản “Nhà Tây Sơn”

luận điểm sai, việc mộ chúa Nguyễn bị phá chắc chắn diễn ra trước 1792
(luận điểm sai, việc mộ chúa Nguyễn bị phá chắc chắn diễn ra trước 1792)
Thẻ: Lùi sửa
 
Tóm lại, việc quân Tây Sơn cho phá lăng tẩm chúa Nguyễn có nhiều khả năng là do sử quan thời Nguyễn hư cấu ra, nhằm bào chữa cho việc Nguyễn Ánh trả thù nhà Tây Sơn tàn khốc sau này, cũng như để hạ uy tín của nhà Tây Sơn trong nhân dân. Vấn đề này trong tương lai cần được khảo cứu thêm để có kết luận rõ ràng.
 
Tuy nhiên theo luận điểm khác:
 
- Chi tiết "Sau Huệ đánh trận hay thua, người ta đều nói các lăng liệt thánh khí tốt nghi ngút, nghiệp đế tất dấy. Huệ bực tức, sai đồ đảng đào các lăng, mở lấy hài cốt quăng xuống vực." được lý giải là các trận đánh Tây Sơn bị thất bại ở chiến trường phía Nam mà đỉnh điểm là trận Thị Nại lần 2 năm 1792.
 
- Chi tiết việc Nguyễn Ánh trả thù nhà Tây Sơn tàn khốc sau này được ghi rất rõ trong sách [[Đại Nam thực lục]] nên Nguyễn Ánh không việc gì phải lấy cớ việc quân Tây Sơn đã đào mộ 8 chúa Nguyễn và cha mình.
 
- Chi tiết quân Tây Sơn cướp bóc của cải của dân chúng đã được nhắc đến nhiều trong các văn bản của giáo sĩ phương Tây như P.Loeno Perez, Charles Chapman, thư Le Roy gửi Letondal 6.12.1786, thư La Mothe gửi Blandin 8.7.1787, thư Labartette gửi Blandin 23.6.1786,...
 
- Chi tiết quân Tây Sơn cướp bóc của cải của chúa Trịnh, quốc khố của nhà Lê trong lần tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất năm 1786 được ghi nhận trong thư Le Roy gửi Letondal 6.12.1786, Việt Nam sử lược, Đại Nam thực lục.
 
==Quân đội nhà Tây Sơn==