Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
 
==Tổ chức chính quyền==
 
=== Cơ quan ===
 
* Văn phòng
* Thanh tra
* Phòng Tài chính
*[[Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Bộ Tham mưu]]
*[[Cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Chính trị]]
*[[Cục Hậu cần (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Hậu cần]]
*[[Cục Kỹ thuật (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Kỹ thuật]]
 
=== Đơn vị ===
 
* [[Trường Sĩ quan Pháo binh]]