Khác biệt giữa các bản “Người Bồ Đào Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Ethnic group
|group=Người Bồ Đào Nha<br />''Portugueses''
|image=<small>
|caption=<small>
Hàng 1: [[Afonso I của Bồ Đào Nha|Afonso I]] • [[Vasco da Gama|Vasco da gama]] • [[Sebastian của Portugal]] • [[Luís Vaz de Camões|Luís de Camões]]<br />
Hàng 2: [[Eça de Queiroz]] • [[Egas Moniz]] • [[José Manuel Barroso|José Barroso]] • [[José Saramago]]<br
Người dùng vô danh