Khác biệt giữa các bản “Người Bồ Đào Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hàng 3: [[Jorge Sampaio]] • [[Tiago Monteiro]] • [[Maria de Lurdes Rodrigues]] • [[Lídia Jorge]]</small>
|poptime='''[[Circa|c.]] 17 triệu'''<sup>''Bao gồm những người có nguồn gốc Bồ Đào Nha''</sup><br /><small><ref>According to official data from the Portuguese Government. The following figures are also from that same source. Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (1999), ''Dados Estatísticos sobre as Comunidades Portuguesas'', IC/CP - DGACCP/DAX/DID - Maio 1999.</ref>
|popplace = {{flagcountry|Bồ Đào Nha}} 11,.000,.000<ref name="ine.pt">[http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main INE], [[Statistics Portugal]]</ref>
|region1 = {{flagcountry|Brasil}}
|pop1 =5,.000,.000<ref>Cinco milhões de netos de emigrantes podem tornar-se portugueses [http://www.noticiaslusofonas.com/view.php?load=arcview&article=13313&catogory=Brasil].</ref>
|region3 = {{flagcountry|Hoa Kỳ}}
|pop3 = 1,.471,.549
|region4 = {{flagcountry|Pháp}}
|pop4 = 798,.837
|region5 = {{flagcountry|Venezuela}}
|pop5 = 550,.000
|region6 = {{flagcountry|UK}}
|pop6 = 500,.000
|region7 = {{flagcountry|Canada}}
|pop7 = 415,.000
|region8 = {{flagcountry|Nam Phi}}
|pop8 = 300,.000
|region9 = {{flagcountry|Thụy Sĩ}}
|pop9 = 193,.299<ref>[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.114724.pdf Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz - Bericht 2008 (German)]</ref>
|region10 = {{flagcountry|Đức}}
|pop10 = 170,.000
|region11 = {{flagcountry|Tây Ban Nha}}
|pop11 = 126,.651
|region12 = {{flagcountry|Australia}}
|pop12 = 56,.000
|region13 = {{flagcountry|Luxembourg}}
|pop13 = 54,.490
|region14 = {{flagcountry|Mozambique}}
|pop14 = 54,.355
|region15 = {{flagcountry|Guyana}}
|pop15 = 50,.000
|region16 = {{flagcountry|Bỉ}}
|pop16 = 38,000
|region17 = {{flagcountry|Angola}}
|pop17 = 30,.000<ref>{{chú thích web | url = http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6619.htm | tiêu đề = Angola | author = | ngày = | ngày truy cập = 8 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
|region18 = Phần còn lại của [[châu Âu]]
|pop18 = 30,.822
|region19 = [[Châu Á]]
|pop19 = 30,.000
|region20 = Phần còn lại của [[châu Mỹ]]
|pop20 = 24,.776
|region21 = Phần còn lại của [[châu Phi]]
|pop21 = 8,.965
|langs=[[Tiếng Bồ Đào Nha]]
|rels=Chủ yếu là [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo Rôma]]
Người dùng vô danh