Khác biệt giữa các bản “Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)”

n
n
== Xem thêm ==
 
* [[Bộ Tổng thamTham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng Tham mưu)]]
*[[Cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam)]]
*[[Cục Hậu cần (Quân đội nhân dân Việt Nam)]]
*[[Cục Kỹ thuật (Quân đội nhân dân Việt Nam)]]
*[[Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng Tham mưu]]
* [[Quân khu Quân đội nhân dân Việt Nam]]
* [[Quân đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam]]