Khác biệt giữa các bản “Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
# Tiểu đoàn Cảnh vệ
# Trung tâm
 
== Hệ thống cơ quan tham mưu ==
 
* '''[[Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng Tham mưu]]''' thuộc [[Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ Quốc phòng]].
* '''Bộ tham mưu''' thuộc các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, và tương đương.
* '''Phòng tham mưu''' thuộc các Sư đoàn, Lữ đoàn, Vùng Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
* '''Ban tham mưu''' thuộc các Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã và tương đương.
 
== Tổ chức cụ thể ==