Khác biệt giữa các bản “Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)”

n
 
* Đảng bộ Quân khu, Quân đoàn và tương đương là cao nhất.
* Đảng bộ Bộ Tham mưu thuộc Đảng bộ Quân khu, Quân đoàn và tương đương
* Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu (tương đương cấp Tiểu đoàn và Trung đoàn)
* Chi bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc các đơn vị cơ sở (tương đương cấp Đại đội)