Khác biệt giữa các bản “Quân cơ xứ”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Hòa Thân]], thuộc Nữu Hỗ Lộc thị, Mãn Châu Chính Hồng kỳ (Lãnh ban Quân cơ đại thần 1783 - 1793, 1795 - 1799).
* [[Hòa Lâm]], thuộc Nữu Hỗ Lộc thị, Mãn Châu Chính Hồng kỳ.
*[[Chu Khuê]]
*Nghi Thận Thân vương [[Vĩnh Tuyền]].
*Thành Triết Thân vương [[Vĩnh Tinh]].
51

lần sửa đổi