Khác biệt giữa các bản “Chu Khuê”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “nhỏ|Chu Khuê Chu Khuê (chữ hán: 朱珪,1731-1806), quan lại nhà Thanh dưới thời Càn Long và Gia Khánh. == Tiểu sử…”)
 
[[Tập tin:朱珪.jpg|nhỏ|Chu Khuê]]
[[Chu Khuê]] (chữ hán: 朱珪,1731-1806), quan lại nhà Thanh dưới thời [[Càn Long]][[Gia Khánh]].
 
== Tiểu sử ==
Năm Càn Long thứ 32 (1767), ông được bổ nhiệm làm Hồ Bắc án sát sử, sau đó lại đảm nhận phó sơn tây bố chính sử cập thự nhậm tuần phủ.
 
Năm Càn long thứ 40 (1775), ông được triệu về kinh làm việc bên cạnh hoàng đế, cải thụ thị giảng học sĩ, trực tại thượng thư phòng, đảm nhận thầy dạy học cho hoàng tử [[Gia Khánh|Vĩnh Diễm]].
 
Năm Càn Long thứ 55 (1790), ông nhậm chức tuần phủ An Huy.
51

lần sửa đổi