Khác biệt giữa các bản “Lý Vệ”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Lý Vệ|nhỏ|Chân[[Tập dungtin:Lý Vệ.jpg|nhỏ|Lý Vệ tổng đốc Trực Lệ]]|liên_kết=Special:FilePath/Lý_Vệ|thế=]]
{{chú thích trong bài}}
'''Lý Vệ''' (李卫, 1687-1738); [[Tên chữ (người)|tên tự]] là '''Hựu Giới''' (又玠); [[thụy hiệu|hiệu]] là '''Mẫn Đạt''' (敏达) là một triều thần phục vụ dưới triều vua [[Ung Chính]] [[nhà Thanh]] (1722 - 1735). Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các cải cách của Ung Chính và từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong triều đình nhà Mãn Thanh.
 
== Tiểu sử ==
Lý Vệ quê ở [[Đồng Sơn]], [[Giang Nam]] (nay là [[Từ Châu]], [[Giang Tô]]). Ông mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Lý Vệ là một người mù chữ hoàn toàn, nhưng ông biết [[võ thuật]]. Vào năm [[1719]], ông được tuyển vào bộ Hộ làm chức Kế toán. Sau khi Ung Chính lên ngôi Hoàng đế, Lý Vệ được bổ nhiệm làm Tổng đốc ở [[Chiết Giang]], tại đây ông đã thực thi chính sách "trả binh lính về với ruộng đất". Năm 1729, một cuộc biến loạn của những phần tử trung thành với cựu triều [[nhà Minh]] bùng nổ ở [[Nam Kinh]] và Lý Vệ nhanh chóng dẹp tan cuộc nổi dậy này. Năm 1732, Lý Vệ được phong làm [[Tổng đốc Trực Lệ]]. Cùng với [[Đường Văn Kính]] và [[Ngạc Nhĩ Thái]], Lý Vệ là một trong những triều thần được vua Ung Chính tin tưởng nhất. Vào tháng 9 năm 1738, trong một viếng thăm lăng mộ Hoàng gia ở núi [[Tần Lĩnh]] cùng với vua [[Càn Long]], Lý Vệ nhiễm bệnh viêm phổi và từ trần lúc 52 tuổi. Đích thân Hoàng đế mặc niệm ông.
Lý Vệ quê ở [[Đồng Sơn]], [[Giang Nam]] (nay là [[Từ Châu]], [[Giang Tô]]). Ông mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Lý Vệ là một người mù chữ hoàn toàn, nhưng ông biết [[võ thuật]].
 
== Quan Lộ ==
Vào năm [[1719]], ông được tuyển vào bộ Hộ làm chức Kế toán.
 
Sau khi Ung Chính lên ngôi Hoàng đế, Lý Vệ được bổ nhiệm làm Tổng đốc ở [[Chiết Giang]], tại đây ông đã thực thi chính sách "trả binh lính về với ruộng đất".
 
Năm 1729, một cuộc biến loạn của những phần tử trung thành với cựu triều [[nhà Minh]] bùng nổ ở [[Nam Kinh]] và Lý Vệ nhanh chóng dẹp tan cuộc nổi dậy này.
 
Năm 1732, Lý Vệ được phong làm [[Tổng đốc Trực Lệ]]. Cùng với [[Đường Văn Kính]] và [[Ngạc Nhĩ Thái]], Lý Vệ là một trong những triều thần được vua Ung Chính tin tưởng nhất.
 
Vào tháng 9 năm 1738, trong một viếng thăm lăng mộ Hoàng gia ở núi [[Tần Lĩnh]] cùng với vua [[Càn Long]], Lý Vệ nhiễm bệnh viêm phổi và từ trần lúc 52 tuổi. Đích thân Hoàng đế mặc niệm ông.
 
==Lý Vệ trong văn hóa đại chúng==
51

lần sửa đổi