Khác biệt giữa các bản “Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{tiêu đề nghiêng}}
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:bkqs.jpg|nhỏ|200px|Từ điển bách khoa quân sự năm [[2004]]]]
'''''Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam''''' là từ điển tập hợp các khái niệm quân sự (biểu đạt bằng thuật ngữ) và tên riêng (tên sự kiện, tên người, tên đất...) để phục vụ người tra cứu hiểu rõ từng khái niệm, phạm trù, sự vật, hiện tượng, nhân vật. Từ điển này do Trung tâm Từ điển Bách khoa Quân sự (thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]]) biên soạn, [[Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (Việt Nam)|Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân]] xuất bản. Phiên bản đầu tiên xuất bản năm [[1996]], phiên bản thứ hai xuất bản năm [[2004]] với khoảng 9.000 mục từ và gần 2.000 hình minh họa.<ref>{{Chú thích web|url=https://books.google.com.vn/books/about/T%E1%BB%AB_%C4%91i%E1%BB%83n_b%C3%A1ch_khoa_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87.html?id=GjjcAAAAMAAJ&redir_esc=y|title=Ebook Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam|last=|first=|date=|website=books.google.com.vn|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.sggp.org.vn/tu-dien-bach-khoa-quan-su-viet-nam-359344.html|title=Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam - 2005|last=|first=|date=|website=http://www.sggp.org.vn|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/day-nhanh-tien-do-xuat-ban-bach-khoa-toan-thu-quan-su-viet-nam-428412|title=Đẩy nhanh tiến độ xuất bản Bách khoa toàn thư quân sự Việt Nam|last=|first=|date=12/17/2009|website=https://www.qdnd.vn|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/baiviettoanvan/View_Detail.aspx?ItemID=83|title=Cách thức thể hiện kênh chữ trong “Từ điển Bách khoa Việt Nam”|last=|first=|date=11/28/2017|website=http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
==ThamChú khảothích==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai}}