Khác biệt giữa các bản “Mạc Kính Điển”

không có tóm lược sửa đổi
 
Theo [[Đại Việt thông sử]], Mạc Kính Điển có chín người con trai và 9 người con gái
 
Con trai:
 
*Phó đức soái Đường An vương [[Mạc Kính Chỉ]]
*Cẩm y vệ chưởng vệ sự Trung Cẩn công [[Mạc Kính Trực]]
*Khuông Phụ công [[Mạc Kính Lễ]]
*[[Mạc Kính Bang]]
 
*Còn lại không rõ
Con gái:
 
Lương quận thượng chủ Mạc Ngọc Bích
 
Nghi quận thượng chủ Mạc Ngọc Quản
 
An quận thượng chủ Mạc Ngọc Tỉ
 
Dương quận thượng chủ Mạc Ngọc Diễm
 
Tiên quận thượng chủ Mạc Ngọc Uyển (con nuôi)
 
Mạc thị giai (phu nguyễn phúc nguyên)
 
==Xem thêm==
51

lần sửa đổi