Khác biệt giữa các bản “Đa Nhĩ Bác”

Trang mới: “Đa Nhĩ Bác (chữ hán:多爾博,1643-1673), ông là thân vương nhà Thanh dưới thời Thuận Trị. == Thân thế == ông xuất thân từ gia tộ…”
(Trang mới: “Đa Nhĩ Bác (chữ hán:多爾博,1643-1673), ông là thân vương nhà Thanh dưới thời Thuận Trị. == Thân thế == ông xuất thân từ gia tộ…”)
(Không có sự khác biệt)
51

lần sửa đổi