Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến An (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Cn5900 đã đổi Kiến An (tỉnh cũ) thành Kiến An (tỉnh) qua đổi hướng: Không có "tỉnh mới" nào cùng tên cả, thêm chữ "cũ" là thừa)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Kiến An''' là tỉnh cũ ở Bắc Bộ Việt Nam, nguyên là [[tỉnh Hải Phòng]] thành lập vào tháng 1 năm 1898 cùng với thành phố Hải Phòng trên cơ sở tách nha Hải Phòng từ tỉnh Hải Dương vào tháng 9 năm 1887. Tháng 8 năm 1902 tỉnh đổi tên thành tỉnh '''Phù Liễn''', tháng 2 năm 1906 thành tỉnh '''Kiến An'''. Tháng 11 năm 1946, tỉnh hợp nhất với Hải Phòng thành '''liên tỉnh Hải-Kiến'''. Tháng 12 năm 1946 tách lại như cũ. Tỉnh lị: thị xã [[Kiến An]].
 
Phía Bắc giáp khu [[Hồng Quảng (khu)|Hồng Quảng]], phía Nam giáp tỉnh [[Thái Bình]], phía Đông giáp thành phố [[Hải Phòng]] và [[vịnh Bắc Bộ]], phía Tây giáp tỉnh [[Hải Dương]].
Năm 1949, tỉnh Kiến An thuộc [[Liên khu 3]] và có 5 huyện (89 xã): [[Tiên Lãng]], [[Hải An, Hải Phòng|Hải An]], [[An Lão, Hải Phòng|An Lão]], [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], [[Kiến Thụy]].