Khác biệt giữa các bản “Quảng Ninh, Triệu Khánh”

n (Cn5900 đã đổi Quảng Ninh, Quảng Đông thành Quảng Ninh, Triệu Khánh qua đổi hướng)
 
==Các đơn vị hành chính==
Huyện này có 20 đơn vị hành chính trực thuộc:
==[[trấnTrấn (Trung Quốc)|trấnTrấn]]==
*Nam Nhai, Xích Hàng, Bắc Thị, Giang Đồn, Liên Hòa, Đàm Bố, Bài Sa, Thạch Giản, Tân Hưởng, Hoành Sơn, Ngũ Hòa, Mộc Cách, Châu Tử, Cổ Thủy, Hàng Khẩu, Loa Cương, Thạch Trớ,Thanh Quế, Quỳ Động.
 
==[[hương (Trung Quốc)|Hương]]==
*Thâm Hàng.