Khác biệt giữa các bản “Lý Quang Địa”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Li Guangdi.jpg|nhỏ|Lý Quang Địa]]
'''Lý Quang Địa''' (chữ hán:李光地, 1642-1718), Quan lại nhà Thanh dưới thời [[Khang Hi]]
 
== Tiểu sử ==
Năm Khang Hi thứ 9 (1670), ông đỗ tiến sĩ đệ ngũ danh, quan chí trực lệ tuần phủ, lại bộ thượng thư, văn uyên các đại học sĩ.
 
Năm Khang Hi thứ 20 (1681), ông cùng với [[Thi Lang]] thu hồi Đài Loan.
 
Năm Khang Hi thứ 37(1698), ông theo Khang Hi đến Thịnh Kinh tế tổ. ông được Khang Hi chọn làm thầy dạy tam a ca [[Dận Chỉ]]
 
Năm Khang Hi thứ 40 (1701), ông bị Lý Quang Địa vạch tội nhận hối lộ của [[Nạp Lan Minh Châu|Minh Châu]] cho Khang Hi Đế. Sau đó, điêu tra tội trạng của Minh Châu rồi cách chức tống giam vào ngục.
 
Năm Khang Hi thứ 42 (1703), Khang Hi Đế hạ lệnh bắt giam [[Sách Ngạch Đồ]][[Dận Nhưng|Thái tử]] tranh vị. Ông được lệnh cùng với [[Trương Đình Ngọc]] xử án.
 
Năm Khang Hi thứ 57 (1718), ông bị bệnh mất.
Cháu cố:
 
Lý Duy Hàn <br />
<br />
==Tham khảo==
《thanh sử cảo ·liệt truyền 49·lí quang địa 》
51

lần sửa đổi