Khác biệt giữa các bản “Bộ Cánh úp”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:07.3464869)
Tất cả các loài Plecoptera không xuất hiện nguồn nước ô nhiễm và sự hiện diện của chúng trong một dòng suối hoặc nước tĩnh lặng thường là một chỉ số về chất lượng nước tốt hoặc rất tốt.<ref>{{chú thích web|last=Nelson|first=Riley|title=Clean water has bugs in it, says BYU Biology Professor Riley Nelson|url=http://news.byu.edu/archive13-may-stoneflies.aspx|accessdate=ngày 16 tháng 5 năm 2013}}</ref>
==Phân loại==
[[Tập tin:Plecoptera-taeniopterygidae.gif|nhỏ|phải|Adult thuộc họ [[Taeniopterygidae]] ([[Euholognatha]])]]
[[Tập tin:Plecoptera-perlidae1-sp.png|nhỏ|phải|Adult thuộc họ [[Perlidae]] ([[Systellognatha]])]]
'''Dòng cơ bản''' ("Antarctoperlaria")
* Siêu họ [[Eusthenioidea]]
** Họ [[Styloperlidae]] (ca. 10 species)
** Họ [[Pteronarcyidae]] (ca. 12 species) - salmonflies, giant stoneflies
<gallery>
[[Tập tin:Plecoptera-taeniopterygidae.gif|nhỏ|phải|Adult thuộc họ [[Taeniopterygidae]] ([[Euholognatha]])]]
[[Tập tin:Plecoptera-perlidae1-sp.png|nhỏ|phải|Adult thuộc họ [[Perlidae]] ([[Systellognatha]])]]
</gallery>
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==ThamLiên khảokết ngoài==
* {{wikispecies-inline|Plecoptera}}
* {{TĐBKVN|27708|Plecoptera}}
 
{{Taxonbar}}
[[Thể loại:Bộ Cánh úp| ]]
[[Thể loại:Bộ côn trùng]]