Khác biệt giữa các bản “Bộ Cánh úp”

không có tóm lược sửa đổi
và xem tiếp
}}
{{otheruses4|bộ côn trùng|chi bướm đêm ''Plecoptera''|Plecoptera (chi bướm đêm)}}
'''Bộ Cánh úp''', tên khoa học '''''Plecoptera''''', là một bộ côn trùng, thường được gọi là '''ruồi đá'''. Có 3.500 loài trên toàn thế giới đã được mô tả,<ref>{{cite journal |author=Romolo Fochetti & José Manuel Tierno de Figueroa |year=2008 |chapter=Global diversity of stoneflies (Plecoptera; Insecta) in freshwater |journal=[[Hydrobiologia]] |volume=595 |pages=265–377 |doi=10.1007/978-1-4020-8259-7_39 |title=Freshwater Animal Diversity Assessment |editor=E. V. Balian, C. Lévêque, H. Segers & K. Martens}}</ref> với các loài mới vẫn đang được khám phá. Ruồi đá được tìm thấy trên toàn thế giới, ngoại trừ [[Nam Cực]].<ref>Brittain, 1987</ref> Ruồi đá được cho là một trong những nhóm [[Neoptera]] nguyên thủy nhất, với đồng minh được xác định từ kỷ [[Cacbon]] và Hạ [[Permi]], trong khi ruồi đá thực sự được biết đến từ các hóa thạch chỉ là một chút nhỏ. Sự đa dạng hiện đại tuy nhiên rõ ràng là nguồn gốc [[đại Trung sinh]].<ref name="Zwick">{{cite journal |author=Peter Zwick |year=2000 |title=Phylogenetic system and zoogeography of the Plecoptera |journal=[[Annual Review of Entomology]] |volume=45 |pages=709–746 |doi=10.1146/annurev.ento.45.1.709}}</ref>