Khác biệt giữa các bản “Nột Thân”

Trang mới: “Nột Thân (chữ hán:訥親; chữ mãn:ᠨᡝᠴᡳᠨ,?-1749), ông là quan lại nhà Thanh dưới thời Ung Chính và Càn Long. == Gia Thế == Nột…”
(Trang mới: “Nột Thân (chữ hán:訥親; chữ mãn:ᠨᡝᠴᡳᠨ,?-1749), ông là quan lại nhà Thanh dưới thời Ung Chính và Càn Long. == Gia Thế == Nột…”)
(Không có sự khác biệt)
51

lần sửa đổi