Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tiền Giang”

* Công nghệ thực phẩm
* Nuôi trồng thủy sản.
*Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí
*Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
*Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
*Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Tin học Công nghiệp
*Công nghệ Sinh học
*Kho học Cây Trồng
*Du lịch
*Luật
*Văn hóa học
*Văn học.
 
===Hệ cao đẳng===
*Công nghệ ô tô
*Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
*Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí
*Xây dựng dân dụng và công nghiệp
*Công nghệ may