Khác biệt giữa các bản “Nột Thân”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
'''Nột Thân''' (chữ hán:訥親; chữ mãn:ᠨᡝᠴᡳᠨ,?- [[1749]]), ông[[Nữu Hỗ Lộc thị]], [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ]], là quan lại nhà Thanh dưới thời [[Ung Chính]] và [[Càn Long]].
 
== Gia Thế ==
Nột Thân xuất thân từ tộc Nữu HổHỗ Lộc thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳkỳ. Ông là cháu của [[Át Tất Long]], dòng dõi của Hoằng Nghị công [[Ngạch Diệc Đô]]. Phụ Thân ông là [[Doãn Đức]] - con trai thứ sáu6 của Át Tất Long, dưới triều [[Ung Chính]] nhận chức [[Nghị chính đại thần]], tập tước Nhất đẳng Công. Ông con trai thứ của Doãn Đức, từngbinh[[Binh bộ]] thượng[[Thượng thư]], đại[[Đại học sĩ]], quân[[Quân cơ đại thần]].
 
== Quan Lộ ==
Năm Ung chính thứ 5 (1727) , kế thừa chức nhị đẳng công, nhận tản chật đại thần. Tháng 9, ông làm ngự tiền đại thần, ông làm người cẩn thận trong sạch, “kì cư đệ cự ngao phọc phi trắc, tuyệt vô xa mã tích ”, được Ung Chính đế xem trọng, nhậm chức nội đại thần.
 
Năm Ung chính thứ 11 (1733), ông được thăng làm quân cơ đại thần, tham dữ cơ vụ.