Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

Quảng Bình nổi tiếng nhất với hang Sơn Đoòng và Phong Nha - Kẻ Bàng nên lấy làm ảnh mở đầu là hợp lí
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Quảng Bình nổi tiếng nhất với hang Sơn Đoòng và Phong Nha - Kẻ Bàng nên lấy làm ảnh mở đầu là hợp lí)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Quảng Bình
| logo =
| hình = UBNDSon tỉnhDoong QuảngCave Bình1.jpegjpg
| ghi chú hình = Cửa hang [[Sơn Đoòng]] - hang động lớn nhất thế giới - thuộc [[vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng]], huyện [[Bố Trạch]], [[Quảng Bình]]
| ghi chú hình = UBND tỉnh Quảng Bình
| vĩ độ = 17.468573
| kinh độ = 106.254272
| trạng thái bản đồ =
| tựa bản đồ =
| cỡ bản đồ 1 = 200px
| ghi chú bản đồ 1 = Tỉnh Quảng Bình
| ghi chú bản đồ = Quảng Bình trên bản đồ Việt Nam
| quốc gia = {{Việt Nam}}
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]], [[Người Bru - Vân Kiều|Bru - Vân Kiều]], [[Người Chứt|Chứt]], [[Người Tày|Tày]]...
| vùng = [[Bắc Trung Bộ (Việt Nam)|Bắc Trung Bộ]]