Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

(Quảng Bình nổi tiếng nhất với hang Sơn Đoòng và Phong Nha - Kẻ Bàng nên lấy làm ảnh mở đầu là hợp lí)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Hành chính==
{{chính|Lịch sử hành chính Quảng Bình}}
[[Tập tin:UBND tỉnh Quảng Bình.jpeg|nhỏ|phải|250px|Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình]]
 
Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện với 159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 thị trấn, 16 phường và 136 xã.